Bendrasis žurnalas - tai pagrindinis programos modulis, į kurį patenka operacijos iš visų meniu punktų. Iš bendrojo žurnalo duomenų formuojama didžioji knyga, balansas ir daug kitų ataskaitų.

Bendrasis žurnalas

  • Bendrajame žurnale pateikiama išsami informacija apie įrašą: operacijos ir jos įvedimo datos, sąskaitų korespondencija, suma, valiuta, kursas, iš kokio modulio operacija perkelta, kas operaciją įvedė, įvedimo laikas ir t.t. Todėl lengva bet kurį įrašą identifikuoti ir jį pataisyti.
  • Jei naudojami apyvartų raktai, balansinių sąskaitų apyvartos kaupiamos atskirai pagal kiekvieną raktą. Pasirinkus, pavyzdžiui, įmonės skyrius apyvartos raktu, bus galima atspausdinti didžiąją knygą ne tik visai įmonei, bet ir atskirai kiekvienam padaliniui. 
  • Vartotojas bet kada gali pasirinkti, ar bendrajame žurnale rodyti paskutinį įrašo variantą, ar visus operacijos koregavimus.
  • Standartinių operacijų sąskaitų korespondencijos aprašomos įvedimo šablonuose. Pasirinkus šabloną, sąskaitų korespondencijos bendrajame žurnale sukuriamos automatiškai. Tai pagreitina ir palengvina darbą.
  • Sukurtas dienos žurnalas. Skirtas, tam, kad jo įrašus galėtų patikrinti ir perkelti į bendrąjį žurnalą už tai atsakingi asmenys. 
  • Vartotojas gali pats susikurti pirkimų, pardavimų, kasos ir kitus žurnalus. Tokie žurnalai gali būti sukurti bet kuriai sąskaitai. Atidarius šį žurnalą, rodomi tik tie bendrojo žurnalo įrašai, kuriuose dalyvauja ši sąskaita.
  • Lengva rasti bet kurį įrašą pagal datą, sumą, blanko numerį, kontrahentą ar kitus požymius.
  • Vartotojas bet kada gali pasirinkti, kuriuos stulpelius ir kokia tvarka rodyti bendrajame žurnale.
  • Spausdindamas bendrąjį žurnalą, vartotojas gali pasirinkti, kuriuos įrašus ir  stulpelius reikia išspausdinti.

Didžioji knyga

Adresas

Paukščių Tako g. 12,
LT-12189 Vilnius

Telefonas

+370 644 88443

 

Ankstesnė svetainės versija

Žemėlapis

Parašykime mums