Programoje ilgalaikio turto apskaitai skirtas meniu punktas Turtas. Čia įvedamos ir spausdinamos  ilgalaikio turto kortelės, skaičiuojamas nusidėvėjimas, atliekamas turto perkainojimas ir kitos operacijos.

 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas gali būti apskaitomas dviem būdais: tiesiogiai proporcingu arba produkcijos.
 • Apskaitomos turto remonto išlaidos. Programa automatiškai paskaičiuoja, kiek jos sudaro procentų nuo įsigijimo vertės.
 • Turto kortelėje galima nurodyti laikotarpį, kai turtas veikloje nenaudojamas. Tuo metu jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
 • Galima apskaičiuoti viso turimo turto arba tik pažymėtų kortelių nusidėvėjimą. 
 • Galima atlikti turto vertės perkainojimą ir atspausdinti perkainojimo aktą.
 • Galima nurašyti nebenaudojamą turtą ir atspausdinti likvidavimo aktą.
 • Galima keisti už turtą materialiai atsakingą asmenį ir turto eksploatacijos vietą.
 • Galima atspausdinti šiuos pirminius dokumentus ir ataskaitas:

  - turto įvedimo į eksploataciją aktą;

  - ilgalaikio turto kortelę;

  - turto pajamavimo orderį;

  - turto priėmimo perdavimo aktą;

  - ilgalaikio turto sąrašus;

  - turto nusidėvėjimo ataskaitą;

  - bet kurios dienos turto inventorizacijos aprašą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Adresas

Paukščių Tako g. 12,
LT-12189 Vilnius

Telefonas

+370 644 88443

 

Ankstesnė svetainės versija

Žemėlapis

Parašykime mums