Versija 5.1.8

2014-12-21 d.

Nuo šiol Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai turi požymį „Valiutinis“. Tai leidžia matyti dokumentus įvairiomis valiutomis arba tik nacionaline valiuta.

Realizuota galimybė įtraukti į išrašomų blankų registrą ir Kasos pajamų orderius, kurie tuo pačiu yra ir pardavimo dokumentas. Dėl šios savybės įdiegimo kreipkitės į Jus aptarnaujantį atstovą. (Į Param.dbf reikia įrašyti atitinkamą xGSF reikšmę).

 

Versija 5.1.5

2014-11-16 d.

Realizuota galimybė į prekės kodo lauką įvesti arba prekės kodą, arba prekės barkodą. Kol kas dėl šios savybės įdiegimo kreipkitės į Jus aptarnaujantį atstovą. (Į Param.dbf reikia įrašyti atitinkamą xbarcoLook reikšmę)

Pridėtas naujas meniu punktas Įmonės > Įmonės konvertavimas į EUR, kurį pasirinkus atsiveria langas:

Konvertavimas į EUR

Prieš konvertuojant, programos aplanke automatiškai sukuriamas naujas aplankas į kurį nukopijuojami visi įmonės duomenys. Konvertuojami tik duomenys kopijoje, originalūs duomenys išlieka nepakitę.

Po sėkmingo duomenų sukonvertavimo, įmonių sąraše atsiranda naujas įrašas, kuris sudaromas iš konvertuojamos įmonės pavadinimo, prieš jį įrašant Euro ženklą (€ ), o po pavadinimo įrašant aplanko, kuriame saugomi sukonvertuotos įmonės duomenys, pavadinimą.

Galima pasirinkti tik 1 iš siūlomų konvertavimo būdų, tačiau galima konvertuoti kelis kartus ir išsirinkti Jums tinkamiausią variantą. Rekomenduojame atlikti bandomąjį konvertavimą, nelaukiant pirmosios 2015 metų darbo dienos.

Nors galima pasirinkti daug konvertavimo variantų, jus visus galima iš esmės suskirstyti į du konvertavimo būdus. Vienu atveju perskaičiuojami tik valiutų kursai, kitu atveju visos valiutos pakeičiamos į EUR. Pirmuoju atveju išlieka neiškraipyti pirminiai dokumentai, jų redagavimo istorijos, bendravimo su kontrahentu istorija, skolos valiutomis, galimybė pakoreguoti pirminį dokumentą ir t.t. Antruoju atveju, perskaičiavus visas operacijas į EUR, išsikraipo pirminiai dokumentai, atsiskaitymų istorija, sudėtingiau bus įvesti įrašus, susijusius su balanso darymu už 2014 metus. Šio metodo nerekomenduotume naudoti dirbantiems ir kitomis valiutomis ne tik LTL ir EUR. Tačiau jis gali būti rekomenduotinas įmonėms, kurios dirbo tik LTL ir EUR ir kurios ruošiasi ištrinti visą ankstesnių periodų informaciją ir pradėti dirbti tik su likučiais 2015-01-01 dienai. Kaip tai geriau padaryti, rekomenduojame pasikonsultuoti su mūsų specialistais.

Visais konvertavimo atvejais tie dydžiai, kurie programoje saugomi tik litais (prekių savikaina, įrašai 5 ir 6 klasės sąskaitose ir t.t.) yra perskaičiuojami vienodai, tai yra dalinant iš 3.4528

 

Versija 5.1.4

2014-10-16

Kasos / banko operacijos:
Kasos banko registre galima nurodyti rejestrui priskirtą balansinę sąskaitą, kuri automatiškai įkeliama į pinigu sąskaitą kuriamuose dokumentuose.
Kuriant dokumentą, kai pasirinkamas skolos dokumentas, į dokumentą įkeliami skolos dokumento numeris, sandėlio kodas, operacijų grupės kodas, projekto kodas. Darbuotojo kodas nėra įkeliamas, nes jis pasirenkamas pačiame dokumente (KPO,KIO)

Pirkimo užsakyme galima matyti už kiek buvo pirkta preke.

Pailginti kodo laukai klasifikatoriuje, kad pilnai tilptų ilgi kodai.

Pardavimo standartinių spausdinimo formų sąrašas papildytas keliomis naujomis sąskaitų faktūrų formomis.

Formuojant sąskaitas faktūras galima nurodyti ir banko SWIFT kodą.

Naujas testing.exe variantas.

 

Versija 5.1.3

2014-09-22 d.

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas „Informacija grąžinimui“, kuriame
pateikiami duomenys apie parduotų prekių savikainas ir pardavimo kainas.

Patobulinta kontrahentų paieška. Nuo šiol galima įvesti arba kontrahento kodą, arba įmonės registravimo kodą. Surinkus įmonės registravimo kodą neatidarytame kontrahento klasifikatoriuje,
surandamas kontrahento kodas, jei toks egzistuoja, ir įrašomas į paieškos laukelį.

Gaunamų - išrašomų faktūrų registre pridėtas eksportas i Excel.

 

Versija 5.1.2

2014-09-08

Vartotojui galima nustatyti draudimą parduoti žemiau savikainos, įjungiama per vartotojų teises
'Neleisti parduoti, jei pard.kaina mažesnė už savikaina'
'Nerodo inf. apie savikaina, jei pard.kaina mažesnė už savikaina'

Nuo šiol Pirkime blanko numerį galima įvesti tik didžiosiomis raidėmis.

 

Versija 5.1.1

2014-08-03 d.

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas "Informacija apie prekę". Čia galima matyti informaciją apie pasirinktos prekės paskutinį pirkimą ir dabartinę pardavimo kainą.

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas "Informacija apie prekę 2". Čia galima matyti informaciją apie tame dokumente pasirinktos prekės judėjimą.

Atsargos>Pirkimas ir Pardavimas dokumentų sąraše pridėtas informacinis laukas apie nepadengtą skolą.
Komplektavimas negales keisti RK1, jei buvo naudojamas importas iš nutolusios kasos.

Lipdukų spausdinimas.

 

Versija 5.1.0

2014-07-01 d.

Programa paruošta darbui su EUR, kaip vietine valiuta, ir pereinamajam laikotarpiui, kai kainas reikės nurodyti LTL ir EUR. Tam perdarytos ir pritaikytos ataskaitos, pridėtos 6 naujos spausdinimo formos pardavimuose.

Nuo šiol galima kurti įmones su vietine valiuta tiek LTL, tiek EUR.

Iš esmės atnaujintos pavyzdinės įmonės, sukurta nauja pavyzdinė įmonė „€ Pavyzdys pagal VAS“, kuri yra identiška pavyzdinei įmonei „Pavyzdys pagal VAS“, tik konvertuota į vietinę valiutą EUR.

 

Versija 5.0.18

2014-04-02 d.

Išplėsta informacija apie programą. Rodomas licencijuotų darbo vietų skaičius, programos serijinis numeris, autorinių teisių informacija.

Patobulinti prekių gabenimo važtaraščiai.

 

Versija 5.0.17

2014-02-07 d.

Patobulinti gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrai. Išspręsta netelpančių per ilgų pavadinimų problema.

Adresas

Paukščių Tako g. 12,
LT-12189 Vilnius

Telefonas

+370 644 88443

 

Ankstesnė svetainės versija

Žemėlapis

Parašykime mums