Versija 5.7.1

2020-06-29

Pakeistos visos nuorodos į https://aa123.lt/

 

Versija 5.7.0

2020-06-22

Atnaujintas pagrindinis ekranas bei produkto pavadinimas;

Pridėtas duomenų eksportas iš AA1 į AA2;

Nauja i.SAF-T v2.1 ataskaitos redakcija, remiantis realių vartotojų į VMĮ paskyrą duomenų kėlimo praktika, sukurta tobulesnė vartotojų klaidų duomenyse aptikimo diagnostika;

Patobulinta duomenų importo iš kitų programų procedūra - nuo šiol galima naudoti kelis laukų atskyrimo simbolius;

Dėl SEB banko pakeitimų pakoreguotas eksportas į bankus.

Likučių ataskaitoje pagal savikainą pridėtas rūšiavimas tiek pagal prekių kodus, tiek pagal sandėlius.

 

Versija 5.6.9

2020-04-16

Skolų inventorizavime pridėtas minimalių (nerodomų) skolų filtras.

Atsargų likučius galima filtruoti ir pagal kontrahentą.

Versija 5.6.8

2020-02-25

Patobulintas banko išrašų importas. GPAIS atsirado žurnalo ištrynimo funkcija.

Versija 5.6.5

2019-10-29

Patobulintas PVM skaičiavimo mechanizmas, leidžiantis tame pačiame dokumente įvesti tiesioginį ir atvirkštinį PVM.

Versija 5.6.1

2019-07-24

Pardavimo sąskaitose galima spausdinti Skolą, Limitą ir Balansą.

 

Versija 5.6.0

2019-07-01

SAFT versija 2.01 ir su tuo susiję pakeitimai programoje ir duomenų struktūrose.

Užsakymų importas 

Versija 5.5.14

2019-05-23

Patobulinimai susiję su GPAIS.

Versija 5.5.10

2019-02-11

Patobulinimai susiję su GPAIS.

Versija 5.5.9

2019-01-28

Patobulinimai susiję su GPAIS.

Versija 5.5.8

2018-11-19

Patobulinimai susiję su GPAIS.

 

Versija 5.5.7

2018-10-29

Failų įkėlimas į GPAIS per VVS REST prieigą.

Versija 5.5.6

2018-09-20

Pridėta galimybė papildomai kontroliuoti likutį pagal pajamavimo ir dokumento datas, formuojant pardavimo ir nurašymo dokumentus, draudžiant arba leidžiant įtraukti vėliau užpajamuotas prekes.

Versija 5.5.5

2018-08-28

Automatizuotas kopijų į saugyklas darymas.

Versija 5.5.4

2018-08-10

Pardavime ir pardavimo užsakyme pridėti mygtukai „Pardavimo kainos, užsakymai“, „Likučio informacija“. Atsiskaitymo įvedime padarytas skirtumo tarp debeto ir kredito atvaizdavimo laukas.

Suderintas Prekių sąrašo įkėlimas į GPAIS.

Versija 5.5.3

2018-07-27

Suformuojami GPAIS žurnalo failai, atitinkantys pateiktas schemas.

 

Versija 5.5.1

2018-07-19

Suformuojami prekinių vienetų sąrašo failai informacijos perdavimui į GPAIS.

Versija 5.5.0

2018-05-21

Perdaryti būtini duomenų struktūrų pakeitimai, pridėti įvedimo laukai, kad galima būtų susivesti būtiną dėl integracijos su GPAIS informaciją į prekių, prekinių vienetų, pakuočių sąrašą.

 

Versija 5.4.8

2018-02-21

Perdaryti naujų įmonių kūrimo ruošiniai, prisiderinant prie 2017-12-28 d. patvirtintų SAF-T Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių pelno siekiantiems ir nesiekiantiems juridiniams asmenims ir Viešojo sektoriaus subjektams.

Atitinkamai perdarytas ir Sąskaitų plano keitimo įrankis, perrašyta įmonė "PAVYZDYS pagal VAS" 2018

 


Versija 5.4.7

2017-12-14

Prekės kortelės iškvietime per F5 pridėta prekės pristatymo informacija

Versija 5.4.6

2017-12-08

Tobulintas duomenų importas į programą, dokumentų siuntimas e-paštu srautiniame sąskaitų- faktūrų spausdinime, programos atnaujinimų registravimas.

Versija 5.4.4

2017-11-13

Patobulintas eksportas į SEPA taip, kad trauktų tik paskutinįjį "Pradinis mokėtojas".

 

Versija 5.4.3

2017-10-25

Pakeistas eksportas į bankų programas, prisiderinant prie atnaujinto SEPA standarto.

 

Versija 5.4.2

2017-10-09

Pakeistas importas iš bankų programų.

 

Versija 5.4.1

2017-10-06

Pridėta galimybė siųsti pardavimo sąskaitas faktūras pdf formatu kontrahentams tiesiai iš programos pardavimo lango.

 

Versija 5.4.0

2017-09-26

Svarbiausios naujovės yra susiję su e-dokumentų failų (pavyzdžiui sąskaitos faktūros) siuntimu kontrahentams tiesiai iš programos.

Programa paruošta e-dokumentų apsikeitimui EDI formate per operatorių TELEMA arba tiesiogiai.

Programa paruošta siųsti duomenis į VMI i.MAS posistemį SAF-T, belieka patikrinti ir, jeigu reikės, suderinti, kai tik VMI atidarys prieigą prie SAF-T.

Programoje yra daug ir kitų svarbių naujovių, pavyzdžiui pridėtos 5 naujos duomenų bazės lentelės:

   - Analitinės apskaitos klasifikatoriai ir jų tipai

   - Muitinės procedūrų klasifikatorius ir leidimų registras

   - Prekių savybės

Pridėti papildomi informacijos laukai kontrahento kortelėje:

   - Savivaldybės kodas,

   - EDI operatorius, EDI kodas

Dėl daugiau ir detalesnės informacijos kreipkitės į atstovus ir platintojus.

 

 

 Versija 5.3.16

2017-01-11

Važtaraštyje pridėtas pasirinkimas, kam priklauso važtaraštis – Pirkėjui ar Mokėtojui.      

Sekundės padarytos visada „00“.

 Versija 5.3.14

2016-11-16

i.SAF sudėti papildomi tikrinimai dėl neleistinų simbolių naudojimo, neteisingo datos tipo kompiuteryje nustatymo ir kitų pastebėtų būdingų klaidų vartotojų duomenyse.

 Versija 5.3.13

2016-11-15

i.SAF įdėtas grupavimas ir apjungimas pagal mokesčio kodą, leidžiantis viename dokumente panaudoti skirtingus mokesčio kodus.

 Versija 5.3.11

2016-11-10

Nutolusių sandėlių dokumentų importe į TaxCode lauką, jei jis tuščias, visur surašo PVM1.

Nutolusio sandėlio dokumentams koregavime galima priskirti SF tipą, PVM kodą.

Bendrajame žurnale galima taisyti SF tipą, PVM kodą.
Taisyti galima tik pirkimo ir pardavimo dokumentams, naujas įrašas bendrajame žurnale nesukuriamas.

 Versija 5.3.10

2016-11-09

Patobulinta i.SAF peržiūra: 1)Pridėtas papildomas laukas - dokumento tipas S arba P
2)Peržiūroje galima pasirinkti, kad rodytų ir dokumentus, kuriems nurodytas SF Tipas „Netraukti“. Šie dokumentai tik parodomi, į formuojamą i.SAF.xml jie nėra įtraukiami.

 Versija 5.3.9

2016-11-07

Krovinio dokumento numeracijos patobulinimas:
Leidžiama įrašyti ranka arba numeruoti.
Suteiktą numerį leidžiama koreguoti.

 Versija 5.3.8

2016-10-26

Apsauga nuo neleistinų simbolių pavadinimuose.

 Versija 5.3.7

2016-10-19

Apsauga dėl vienodų pavadinimų pradžių.

 Versija 5.3.5

2016-10-17

Pridėtas pristatymo adresas iš kontrahento kortelės.

Versija 5.3.3

2016-10-13

Į važtaraštį traukiamos ir prekės, kurios pažymėtos kaip „Paslauga“, tačiau jų balansinė sąskaita prasideda „2“.

Gavėjo rekvizitai Vidinio judėjimo važtaraščiuose.

 Versija 5.3.1

2016-10-09

Mokesčio kodas ir SF tipas pridėti ir į įvedimo šablonus.

Patobulintas krovinio dokumentų numerio suteikimas.

 Versija 5.3.0

2016-10-04

Sukurt i.MAS moduliai i.VAZ ir i.SAF, atlikti su tuo susiję duomenų struktūrų papildymai.

Pridėtas sąskaitų plano keitimo įrankis programoje Testing.exe leidžiantis pašalinti nenaudotas sąskaitas, apjungti sąskaitų apyvartas, įkelti naujojo sąskaitų plano sąskaitas, balanso ir P/N ataskaitas.

Bankų išrašų pagal SEPA importas į programą.

Pakeista failų archyvavimo programa, nuo šiol pagal nutylėjimą - 7-zip.
Galimas ir kita programa-archyvatorius, jos komandos aprašomos zips.dbf

Į sandėlio likučių eksportą pridėti barkodai.

 

 

Versija 5.2.6

2016-01-21

Pridėtas įspėjimas apie pradelstas skolas į vartotojo teisių administravimą.

Pakeitimai dėl SEPA tarptautiniuose pavedimuose naudojamų reikšmių pagal nutylėjimą.

Pridėta galimybė pasirinkti kitą apvalinimo būdą apskaičiuojant nuolaidas kasos aparatuose.

Patobulinta užsakymų numeracija.

 

 Versija 5.2.3

2016-01-06

Pridėti papildomi tikrinimai dėl SEPA

 

 Versija 5.2.2

2015-12-29

Duomenų struktūrose pridėti laukai, kurie leis taikyti įvairias apmokėjimo formas, dirbant su kasos aparatais.

 

Versija 5.2.1

2015-12-28

Formuojant Finansai>Kasa ir bankas> Mokėjimo nurodymas, sudėti tikrinimai, kad būtų užpildyti tie laukai, dėl kurių bankai atmetinėja pavedimus.

Atnaujinimo metu užpildomas laukas „Šalis“ = „LT“, jei jame nebuvo nieko nurodyta.

Registrai> Kontrahentai>Informacija(apmokėjimai) pridėtas laukas Komentaras (pvz. „Parduoti tik už grynus“), kuris raudona spalva atvaizduojamas Pardavimo lange.

 

Versija 5.2.0

2015-12-17

„Naujos įmonės kūrimas„ pakeistas sąskaitų planas ir buhalteriniai šablonai pagal VAS 2016.

Formuojami pavedimai į bankus pagal SEPA standartą. Tam reikia Administratorius>Parametrai>Atsiskaitomosios sąskaitos>Redagavimas „El. pašto failas“ plėtinį mokesis pakeisti į xml, o „Požymis“ LITAS pakeisti į SEPA.

Registrai>Kontrahentai>Pagrindinė informacija pridėti nauji papildomi laukai:

Adresas: Gatvė, numeris, Miestas/raj., Pašto kodas,

Kontaktinio asmens Vardas, Pavardė

Juridinio/fizinio asmens tipas

WWW, url

GLN kodas

Naujos įmonės kūrimas

Patobulinti užsakymai pardavimui

Papildytas Vartotojo teisių administravimas:

   1) Pajamavime, nurašyme, išlaidavime galima padaryti, kad saugant dokumentą, perkėlimo požymis į sandėlį, žurnalą būtų privalomas.

   2) Darant gamybą, kol yra pajamavimo dokumentas neanuliuotas, neleidžia koreguoti, anuliuoti susijusio nurašymo dokumento.

 

Versija 5.1.26

2015-10-26

Kreditinė spausdinimo forma per pirkimus.

Administratorius\Ataskaitų forma\Gaunamų blankų registre, pridėtas papildomas PVM laukas.

 

Versija 5.1.25

2015-07-31

Pardavimuose pridėta spausdinimo forma "PVM SF pagal PVMĮ 96str."

Atnaujinta įmonė "Pavyzdys pagal VAS". Joje 201507 periode rasite PVM SF įvedimo pavyzdžių ir pagal PVMĮ 96 straipsnį, ir debetinių, ir kreditinių, ir pataisytas Gaunamų ir Išrašomų sąskaitų registrų aprašymo formules.

 

Versija 5.1.23

2015-07-09

Pirkime galima įrašyti antkainio procentą (pridėtas naujas stulpelis), tuo atveju yra suskaičiuojama ir išsaugoma prekės pardavimo kaina. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pardavimo kaina skaičiuojama taip: pirkimo kaina (ne savikaina) + antkainis.

Parduodant konkrečių kainų metodu, matosi ta pardavimo kaina (kuri buvo suskaičiuota pirkime).

 

Versija 5.1.22

2015-06-11

Anksčiau per „Atsargos > Duomenų siuntimas ir gavimas“ buvo galima siųsti tik aktyvaus
padalinio dokumentus. Tai buvo gana nepatogu turintiems daug sandėlių. Pridėta pasirinkimo galimybė siuntimo lange "Siunčiami visų padalinių dokumentai, vienu siuntimu". Tokiu atveju vienu siuntimu siunčiami visų padalinių dokumentai.

Atsiskaitymų anuliavimo lange pridėtas laukas „Padengimo data“, kuriame galima matyti kada skola buvo sudengta su apmokėjimu. Tai palengvins padengimo įrašų atsekamumą Bendrajame Žurnale. Atkreipiame dėmesį, kad šį lauką reikia įsijungti per mygtuką „Pasirinkimas“.

 

Versija 5.1.21

2015-05-26

Patobulinimai masiniame Pardavimo dokumentų spausdinime.

 

Versija 5.1.20

2015-05-06

Realizuota galimybė Pardavime prijungti išorinę programą skirtą specialiems vartotojo poreikiams tenkinti.

 

Versija 5.1.19

2015-04-29

Įdiegtas masinis pardavimo dokumentų spausdinimas, pasirenkama per mygtuką „Procesas“.

 

Versija 5.1.18

2015-04-28

Ištaisyta klaida, kai sukūrus naują įmonę nerodydavo nurašymo dokumentų.

 

Versija 5.1.17

2015-04-23

Pirkimo buhalteriniuose šablonuose pridėtas J Požymis, leidžiantis perduoti Pardavimo kainą.

 

Versija 5.1.16

2015-04-14

Pardavimuose pridėtos 5 apmokėjimo formos (būdai), kuriuos pardavimo buhalteriniuose šablonuose galima aprašyti eilutėmis su Požymiais atitinkamai K,L,M,N,O. Tai pirmiausia yra skirta darbui su kasos aparatais, dovanų kuponais, čekiais ir panašiai, tačiau vartotojai tai gali pritaikyti ir kažkokiems specifiniams savo poreikiams. (Dėmesio, šią savybę gali aktyvuoti tik platintojas, nes tai reikalauja duomenų struktūrų keitimo. Visiems šia naujove bus galima naudotis nuo versijos 5.2.0)

Atstatytas informacijos perdavimas tarp sandėlių per importo/eksporto failiukus *.iex, tačiau vartotojams reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vertėtų per Administratorius>Parametrai>Sistema pasirinkti 4 ženklus po kablelio Pirkimo kainoje, norint sumažinti paklaidas vidinio judėjimo dokumentuose.

 

Versija 5.1.15

2015-03-04

Suvienodintos apvalinimo taisyklės visose ataskaitose.

 

Versija 5.1.13

2015-02-08

Patobulinti periodiniai skaičiavimai, įtraukiant ir pradinių likučių valiutų kursus.

 

Versija 5.1.12

2015-02-01

Perdarytos visos Ilgalaikio turto ataskaitos, nuo šiol leidžiančios 4 ženklus po kablelio.

 

Versija 5.1.11

2015-01-29

Nuo šiol tik gruodžio 31 arba sausio 01 datomis tiesiai į bendrąjį žurnalą galima įvesti subalansuotą įrašą nenurodant kontrahento kodo, kuris leidžia atstatyti balansą tarp didžiosios knygos ir atsiskaitymo sąskaitų, jei jis buvo pažeistas dėl konvertavimo paklaidų ar kitų panašių priežasčių.

 

Versija 5.1.10

2015-01-26

Nuo šiol tik gruodžio 31 arba sausio 01 datomis per Atsiskaitymų įvedimą galima įvesti nesubalansuotą įrašą, kuris leidžia atstatyti balansą didžiojoje knygoje, jei jis buvo pažeistas dėl konvertavimo paklaidų ar kitų panašių priežasčių.

 

Versija 5.1.9

2015-01-06

Nuo 2015 metų sausio 01 dienos pasikeitė ir užsienio valiutų įvedimas į programą. Į laukelį „Kursas“ vedame 1.000, o į laukelį „Dimensija“ vedame LB skelbiamą santykį.

 

Versija 5.1.8

2014-12-21

Nuo šiol Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai turi požymį „Valiutinis“. Tai leidžia matyti dokumentus įvairiomis valiutomis arba tik nacionaline valiuta.

Realizuota galimybė įtraukti į išrašomų blankų registrą ir Kasos pajamų orderius, kurie tuo pačiu yra ir pardavimo dokumentas. Dėl šios savybės įdiegimo kreipkitės į Jus aptarnaujantį atstovą. (Į Param.dbf reikia įrašyti atitinkamą xGSF reikšmę).

 

Versija 5.1.5

2014-11-16

Realizuota galimybė į prekės kodo lauką įvesti arba prekės kodą, arba prekės barkodą. Kol kas dėl šios savybės įdiegimo kreipkitės į Jus aptarnaujantį atstovą. (Į Param.dbf reikia įrašyti atitinkamą xbarcoLook reikšmę)

Pridėtas naujas meniu punktas Įmonės > Įmonės konvertavimas į EUR, kurį pasirinkus atsiveria langas:

lt2eur

Prieš konvertuojant, programos aplanke automatiškai sukuriamas naujas aplankas į kurį nukopijuojami visi įmonės duomenys. Konvertuojami tik duomenys kopijoje, originalūs duomenys išlieka nepakitę.

Po sėkmingo duomenų sukonvertavimo, įmonių sąraše atsiranda naujas įrašas, kuris sudaromas iš konvertuojamos įmonės pavadinimo, prieš jį įrašant Euro ženklą (€ ), o po pavadinimo įrašant aplanko, kuriame saugomi sukonvertuotos įmonės duomenys, pavadinimą.

Galima pasirinkti tik 1 iš siūlomų konvertavimo būdų, tačiau galima konvertuoti kelis kartus ir išsirinkti Jums tinkamiausią variantą. Rekomenduojame atlikti bandomąjį konvertavimą, nelaukiant pirmosios 2015 metų darbo dienos.

Nors galima pasirinkti daug konvertavimo variantų, jus visus galima iš esmės suskirstyti į du konvertavimo būdus. Vienu atveju perskaičiuojami tik valiutų kursai, kitu atveju visos valiutos pakeičiamos į EUR. Pirmuoju atveju išlieka neiškraipyti pirminiai dokumentai, jų redagavimo istorijos, bendravimo su kontrahentu istorija, skolos valiutomis, galimybė pakoreguoti pirminį dokumentą ir t.t. Antruoju atveju, perskaičiavus visas operacijas į EUR, išsikraipo pirminiai dokumentai, atsiskaitymų istorija, sudėtingiau bus įvesti įrašus, susijusius su balanso darymu už 2014 metus. Šio metodo nerekomenduotume naudoti dirbantiems ir kitomis valiutomis ne tik LTL ir EUR. Tačiau jis gali būti rekomenduotinas įmonėms, kurios dirbo tik LTL ir EUR ir kurios ruošiasi ištrinti visą ankstesnių periodų informaciją ir pradėti dirbti tik su likučiais 2015-01-01 dienai. Kaip tai geriau padaryti, rekomenduojame pasikonsultuoti su mūsų specialistais.

Visais konvertavimo atvejais tie dydžiai, kurie programoje saugomi tik litais (prekių savikaina, įrašai 5 ir 6 klasės sąskaitose ir t.t.) yra perskaičiuojami vienodai, tai yra dalinant iš 3.4528.

 

Versija 5.1.4

2014-10-16

Kasos / banko operacijos:
Kasos banko registre galima nurodyti rejestrui priskirtą balansinę sąskaitą, kuri automatiškai įkeliama į pinigu sąskaitą kuriamuose dokumentuose.
Kuriant dokumentą, kai pasirinkamas skolos dokumentas, į dokumentą įkeliami skolos dokumento numeris, sandėlio kodas, operacijų grupės kodas, projekto kodas. Darbuotojo kodas nėra įkeliamas, nes jis pasirenkamas pačiame dokumente (KPO,KIO)

Pirkimo užsakyme galima matyti už kiek buvo pirkta preke.

Pailginti kodo laukai klasifikatoriuje, kad pilnai tilptų ilgi kodai.

Pardavimo standartinių spausdinimo formų sąrašas papildytas keliomis naujomis sąskaitų faktūrų formomis.

Formuojant sąskaitas faktūras galima nurodyti ir banko SWIFT kodą.

Naujas testing.exe variantas.

 

Versija 5.1.3

2014-09-22

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas „Informacija grąžinimui“, kuriame
pateikiami duomenys apie parduotų prekių savikainas ir pardavimo kainas.

Patobulinta kontrahentų paieška. Nuo šiol galima įvesti arba kontrahento kodą, arba įmonės registravimo kodą. Surinkus įmonės registravimo kodą neatidarytame kontrahento klasifikatoriuje,
surandamas kontrahento kodas, jei toks egzistuoja, ir įrašomas į paieškos laukelį.

Gaunamų - išrašomų faktūrų registre pridėtas eksportas i Excel.

 

Versija 5.1.2

2014-09-08

Vartotojui galima nustatyti draudimą parduoti žemiau savikainos, įjungiama per vartotojų teises
'Neleisti parduoti, jei pard.kaina mažesnė už savikaina'
'Nerodo inf. apie savikaina, jei pard.kaina mažesnė už savikaina'

Nuo šiol Pirkime blanko numerį galima įvesti tik didžiosiomis raidėmis.

Versija 5.1.1

2014-08-03

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas "Informacija apie prekę". Čia galima matyti informaciją apie pasirinktos prekės paskutinį pirkimą ir dabartinę pardavimo kainą.

Atsargos>Pirkimas pridėtas skirtukas "Informacija apie prekę 2". Čia galima matyti informaciją apie tame dokumente pasirinktos prekės judėjimą.

Atsargos>Pirkimas ir Pardavimas dokumentų sąraše pridėtas informacinis laukas apie nepadengtą skolą.
Komplektavimas negales keisti RK1, jei buvo naudojamas importas iš nutolusios kasos.

Lipdukų spausdinimas.

 

Versija 5.1.0

2014-07-01

Programa paruošta darbui su EUR, kaip vietine valiuta, ir pereinamajam laikotarpiui, kai kainas reikės nurodyti LTL ir EUR. Tam perdarytos ir pritaikytos ataskaitos, pridėtos 6 naujos spausdinimo formos pardavimuose.

Nuo šiol galima kurti įmones su vietine valiuta tiek LTL, tiek EUR.

Iš esmės atnaujintos pavyzdinės įmonės, sukurta nauja pavyzdinė įmonė „€ Pavyzdys pagal VAS“, kuri yra identiška pavyzdinei įmonei „Pavyzdys pagal VAS“, tik konvertuota į vietinę valiutą EUR.

 

Versija 5.0.18

2013-04-02

Išplėsta informacija apie programą. Rodomas licencijuotų darbo vietų skaičius, programos serijinis numeris, autorinių teisių informacija.

Patobulinti prekių gabenimo važtaraščiai.

 

Versija 5.0.17

2014-02-07

Patobulinti gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrai. Išspręsta netelpančių per ilgų pavadinimų problema.

 

Versija 5.0.16

2013-11-13

Patobulintas pastabų įvedimas pirkime.

 

Versija 5.0.15

2013-11-04

Patobulintas prekių lipdukų spausdinimas

 

Versija 5.0.14

2013-10-30

Pardavimo lange pridėtas pirkėjo el. pašto adresas.

 

Versija 5.0.13

2013-10-23

Nuo šiol programos lango rėmelyje viršuje rodoma prie kokios įmonės prisijungta.

Pardavimo mygtuko langas padarytas visada viršuje

 

Versija 5.0.12

2013-10-22

Patobulinta vidinių važtaraščių numeracija. Nuo šiol kiekvienas padalinys gali turėti savo seriją ir numerį.

 

Versija 5.0.11

2013-10-20

Užsakymuose pardavimui pridėta mygtukas „Pardavimo kainos“. Pasirinkus prekę, rodoma kada ir už kiek buvo parduota šiam kontrahentui.

 

Versija 5.0.10

2013-09-18

Programos lango apačioje nuolat rodomi prie programos prisijungusio vartotojo vardas, pavardė.

Patobulintas komplektuojamų prekių nuolaidų perskaičiavimas, kai vienu metu parduodamos kelios komplektuojamos prekės. Komplektacija perskaičiuojama tik aktyviai prekei, anksčiau perskaičiuodavo visoms.

Prekių lipdukų spausdinimas iš pirkimo dokumento, galimybė nurodyti prekės kilmės šalį, jei nėra, naudoti kontrahento kilmės šalį.

 

Versija 5.0.9

2013-09-02

Kasos dokumentuose galima pasirinkti kasininką.

Pardavimo lange pridėtas mygtukas „Pardavimo kainos“, kurį paspaudę matome informaciją už kiek anksčiau buvo parduota prekė/paslauga šiam kontrahentui.

 

Versija 5.0.8

2013-08-29

Buhalterinės pažymos formavime pridėta papildoma pastaba.

Sukurtas krovinio važtaraštis Vidiniame judėjime>Išlaidavime.

Važtaraštyje galima pasirinkti vežėją iš kontrahentų sąrašo.

 

Versija 5.0.7

2013-08-26

Patobulintas pardavimas, kai pirkėjas ir mokėtojas yra skirtingi. Prekių lipdukų spausdinimas iš pirkimo dokumento, galimybė nurodyti prekės kilmės šalį.

 

Versija 5.0.6

2013-08-23

Prekių lipdukų spausdinimas iš pirkimo dokumento, galimybė nurodyti kontrahento kilmės šalį.

 

Versija 5.0.5

2013-08-21

Prekių lipdukų spausdinimas iš pirkimo dokumento, galimybė nurodyti kilmės šalį.

 

Versija 5.0.4

2013-08-09

Sandėlio dokumentų sąraše pridėtas kontrahentas

Pirkime galima įvesti kiekį ir sumą, tokiu atveju vieneto kainą suskaičiuoja programa.

Patobulintas darbas su Registrai>Kainų grupės. Pridėta paieška pagal kodą, rūšiavimas.

 

Versija 5.0.3

2013-08-05

Peržiūrint dokumentų sąrašą, šalia kontrahento kodo pridėtas pavadinimas.

 

Versija 5.0.2

2013-08-01

Patobulintas skirtingų sąskaitų padengimas atsiskaitymuose. Kai aktyvūs apyvartų raktai, perspėjimo ir draudimo kontrolė tikrina ( standartinė nuostata) tik sąskaitas arba tikrina ir pagal raktus ir pagal sąskaitas.

 

Versija 5.0.1

2013-07-31

Pridėtas papildomas tikrinimas dėl kredito limito viršijimo. Jei vartotojas priklauso tokiai vartotojų grupei, kuriai priskirta “Neleisti parduoti viršijus kredito limitą“, vartotojas negalės išsaugoti pardavimo dokumento. Tokiu atveju tai vartotojų grupei reikia drausti ir Kontrahentų koregavimą, tačiau galima leisti sukurti naują kontrahentą, kurį pakoreguoti, esant reikalui, galės tik vartotojas, turintis atitinkamai didesnes teises.

 

Versija 5.0.0

2013-07-15

Administratorius>Darbo vietos>Vartotojai galima nurodyti vartotojo pareigas, o tai įgalina ataskaitose ir spausdinimo formose nurodyti ne tik vartotojo vardą, pavardę, bet ir pareigas.

Galimybė spausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitas iš užsakymo pardavimui lango.

Patobulintas Kreditinių ir Debetinių sąskaitų išrašymas.

Į prekės kortelę įtraukti nauji laukai:

Kilmės šalis,

Intrastat kodas,

Svoriai Neto, Bruto, kitas svoris (pavyzdžiui sauso produkto svoris),

Alternatyvus matavimo vienetas, santykis (koeficientas) su pagrindiniu matavimo vienetu,

Minimali sandėliavimo temperatūra, Maksimali sandėliavimo temperatūra,

Prekės aukštis ilgis, plotis,

Nuoroda į foto nuotrauką, pasirinkimas rodyti nuotrauką ar nerodyti.

3 papildomi laukai papildomoms prekės savybėms aprašyti.

Pakuotės modulis:

Vienkartinių ir daugkartinių pakuočių sudėtis:

PET, kitų plastikų, metalo, popieriaus, stiklo, medžio, kitų medžiagų, kombinuotų medžiagų svoris prekės vienetui,

Prekės vienetų skaičius antrinėje1, antrinėje2 ir antrinėje3 pakuotėse,

Atrinių1 pakuočių skaičius antrinėje2 ir antrinėje3 pakuotėse,

Antrinių2 pakuočių skaičius antrinėje3 pakuotėje,

Antrinė1, antrinė2 ir antrinė3 pakuočių pavadinimai, ilgis, plotis aukštis.

Visi šie prekių ir pakuočių aprašymo laukai įtraukti į galimų naudoti laukų sąrašus generuojamose spausdinimo formose ir sąrašuose.

Sukurtos pardavimo dokumentų spausdinimo formos, papildytos naujomis prekių ir jų pakuočių savybėmis. Atnaujintos formos tinka bet kokiam PVM paskaičiavimo metodui, kai PVM įtrauktas į kainą ir ne.

 

Versija 4.9.8

2012-12-21

Į pardavimo formas nuo šiol jau galima įterpti automobilio numerį ir visus kitus laukus, kurie yra pildomi pardavimo lange.

Atitinkamai pakoreguotos ir standartinės su programa pateikiamos pardavimo spausdinimo formos.

 

Versija 4.9.7

2012-09-27

Per Ataskaitos>Sąrašai>Pirkimai-pardavimai dabar jau galima atsispausdinti redaguotų pardavimo dokumentų sąrašą ir kiek kartų šis dokumentas buvo pakoreguotas.

 

Versija 4.9.6

2012-07-01

Pakeista programos pavadinimas, logotipas ir visa su tuo susijusi informacija.

Adresas

Paukščių Tako g. 12,
LT-12189 Vilnius

Telefonas

+370 644 88443

 

Ankstesnė svetainės versija

Žemėlapis

Parašykime mums